Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2014

pastuszaczek
wszystko co nie jest zaplanowane, okazuje się najlepsze
— smb.soup.io
pastuszaczek

"W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację." 

— Niczego nie oczekiwać.
pastuszaczek

November 21 2013

pastuszaczek
7817 0e00

October 19 2013

pastuszaczek

Rysuje Jan Koza

October 02 2013

pastuszaczek
7264 e3e2
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw

July 30 2013

4435 b2b6 500
Reposted fromBadbatterie Badbatterie viaelentarie elentarie

July 26 2013

pastuszaczek
pastuszaczek
pastuszaczek
7124 7f35
Reposted fromhalpert halpert viaelentarie elentarie
pastuszaczek
5785 4899
Reposted fromczinok czinok viaelentarie elentarie
pastuszaczek
0322 1576
Reposted fromkatsiu katsiu viaelentarie elentarie
pastuszaczek
3377 6789
Reposted fromretaliate retaliate viaelentarie elentarie
pastuszaczek
9774 afc5
Reposted fromkaha kaha viaelentarie elentarie
pastuszaczek
8785 1a7d
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw
pastuszaczek
Bo pod koniec dnia liczy się tylko to czy jest się szczęśliwym.
— Meneroth
Reposted fromMeneroth Meneroth viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw
pastuszaczek

Reposted fromkeepfit keepfit viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw
pastuszaczek

Co rano trzeba wstać, a co wieczór zapomnieć.

— Mioush
Reposted fromextract extract viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw
pastuszaczek
9319 5d9d
Reposted fromlluca lluca viajarekpolskezbaw jarekpolskezbaw
pastuszaczek
7047 fd89
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viablithely blithely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl